Fra vugge til 7 x bedstefar
ET LIVSFORLØB I BILLEDER

SIC TRANSIT GLORIA MUNDI


Erik 1942
1942 - 0 år
Erik 1943 - 1 år
1943- 1 år
1944
1944 - 2 år
Erik 1946
1946 - 4 år
Erik 1953
1953 - 11 år
Erik 1955
1955 - 13 år
1959
1959 - 17 år
Erik 1961
1961 - 19 år
Erik 1969 - 27 år
1969 - 27 år
Erik 1975
1975 - 33 år
Erik 1988
1988 - 46 år
Erik 2005
2005 - 63 år


BEDSTEFAR ERIKS CV:

Erik Flemming Rønnebech fødtes fredag den 13. februar 1942 kl. 0.30 på Fredericia Sygehus. Da der var indført sommertid på det tidspunkt, blev fødselsdagen den 13, hvor den under normaltid ville have været den 12. kl. 11.30.
Startede skolegangen 1948 i Fredericia Søndermarkskole. En landsbyskole med 3 lærere. Tog mellemskole- og realeksamen på Købmagergades skole, og havde i fritiden arbejde som avis- og bydreng og i en del af sommerferien i de ældste klasser, som arbejdsdreng i et murer- og entreprenørfirma. De tre måneder der gik fra skolen sluttede til uddannelsen skulle påbegyndes, arbejdedes som murerarbejdsmand i det firma faderen arbejdede i.
Startede derpå uddannelse som elev i Post- og Telegrafvæsenet og gennemførte den 3-årige elevuddannelse, der startede med et ophold på Post- og Telegrafskolen i København, efterfulgt af ca. 1 års elevtid på Ærøskøbing postkontor og sluttede med godt et års praktik på Kolding postkontor med afslutning på skolen i København.
Forlod herefter etaten, der viste sig slet ikke at være noget for ham, og aftjente 1962-63 værnepligten ved Telegraftropperne i Århus og mødte herunder sin tilkommende kone, der gik på børnehaveseminarium i byen.
Blev gift i 1964, efter at være flyttet tilbage til Fredericia, og flyttede sammen i en 2-værelsers lejlighed med kakkelovn og uden varmt vand. Startede forfra på erhvervslivet. Først som isolatør i bl.a. firmaet E. Rasmussen. Søgte herefter ansættelse arbejdsmand på svovlsyrefabrikken der skulle starte en ny fabrik til produktion af NPK gødning op. Avancerede hurtigt til driftsassistent, og fik kort tid efter en uddannelse som arbejdsstudietekniker. Købte hus i Erritsø i 1969. Skiftede erhverv til salgsasistent i 1974 og avancerede til konsulent og salgschef. Startede 1. august 1988 selvstændig virksomhed og drev den til 1. marts 2002, hvor han gik på efterløn.
Fritidsinteresserne har hovedsageligt været slægtsforskning, lokalhistorie og computere.
Da 5 af de, indtil nu, 6 børnebørn bor indenfor gåafstand, ser han dem næsten daglig. Rasmus bor hos moderen i Taulov, og han er normalt på besøg mindst en gang ugentlig.

Bedstemorfotos Bedstefars fotoanetavle Bedstefars aneliste Index Tilbage
© Erik F. Rønnebech Landlystvej 5B Erritsø 7000 Fredericia Tlf: 7594 3232