HJÆLP TIL MENUERNE
Erik F. Rønnebech
ANELISTERNE
THE ANCESTORLISTS


Slægtskabet med probanden vises som f.eks. MFFF = mors, fars, fars, far, beregnet ud fra anenumrene. Anerne er nummereret efter følgende system:
 • Den hvis aner beskrives kaldes probanden og har nummer 1 på listen. Ved søskende med samme aner kan optræde flere med nummer 1. De er i så fald benævnt 1a-1b, o.s.v.
 • Probandens far har nummer 2 og moderen nr. 3. Kvinder har altid ulige numre og mænd lige.
 • En persons far har altid personens anenummer x2, og moderen nummeret lige efter. Nr. 40 er altså far til nr. 20 og nr. 41 er nr. 20's mor.
 • Den rene mandslinie (fars, fars, fars, fars - - - far) har altså numrene 2-4-8-16-32-64-128 o.s.v.. Nummeret fordobles for hver generation.
 • Den rene kvindelinie (mors, mors, mors, mors - - - mor) får således numrene 3-7-15-31-63-127. (Nr. 3's far har nr. 6 og moderen nr. 6+1=7, o.s.v.)
 • Anerne fordobles for hver generation. Nr. 2-3 er forældrene, 4-7 er bedsteforældrene, 8-15 er oldeforældrene, 16-31 tipoldeforældrene o.s.v.

  The ancestors got numbers after following system:

  • The person whos ancestors are told about, is called the Proband, and are sometimes seen with the nr. 1 even he isn't an ancestor of himself.
  • The male ancestors allways has an equal number and females allways an unequal.
  • In some tables sieblings can have nr. 1a, 1b, 1c. etc.
  • The father of the proband has nr. 2, Fathers allways has the doubble number of their children and mothers the doubble nr. +1.
  • That tells you that the mother of the proband has nr. 2+1 = nr. 3.
  • Father, fathers father, fathers fathers father and so on has the numbers 2,4,8,16,32,64, etc. and mothers, mothers mothers etc, 3-7-15-31-63-127.
  • The number of ancestors are doubbled for each generation, 2-3 are the parents, 4-7 are the grandparents, 8-15 are the gr.gr.parents, 16-31 the gr.gr. gr.parents e.t.c.
BILLEDANETAVLERNE
PiCTURE GENEALOGICAL TABLES

Billedanetavlerne kaldes ved at klikke på en persons portræt i indexet.
Billedanetavlerne er anelister i grafisk form. Af pladshensyn er de opdelt i flere lister. De fotos der har farvede rammer kan der klikkes på hvorved man får vist denne anes billedanetavle

Click on a persons portrait in the index to go to the picture-genealogical tables.
In the tables ypu can click pn the portraits in the coloured frames to get this persons table

ANETAVLEGENERATOREN
THE GENEALOGICAL TABLE GENERATOR


Kaldes fra billedanetavlerne.
1 i feltet viser personens (probandens) aner. Ud for anernes navne står et nummer i parentes. Skriv dette nummer i feltet for at få vist denne persons aner.

Is called from the picture-genealogical tables. With the personnames, is a number in brackets. Write that number in the field to get this persons ancestors.

SØGNING I ANER
SEARCH ANCESTORS


Klik på kikkerten for at komme til søgemenuen. Her kan vælges forskellige personers aner, søges efter forskellige kategorier og vises lister i forskellige kategorier.

Click on the field glass to go to the search menu.

MÆRKEDAGE
MEMORIAL DAYS

(Anelister og billedanetavler)
Hvis en af anerne er født-død eller viet dags dato, vises det her. Bogstaverne i parantes efter anenummeret fortæller om slægtsskabet. F-far, M-mor. FFMMM= fars-fars-mors-mors-mor. Mærkedagene vises i Billedanetavler og anelisterne.

(Anclists and picture genealogical tables)
If one of a persons ancestors are born, baptized, dead, burried or married some years ago on the date of today, it is shown in the buttom of the lists. født=born, døbt=baptized, død=dead, begravet=burried, forlovet/trolovet*=engaged, gift/viet=married.