ANETAVLEGENERATOR
for
ERIK F.RØNNEBECHS ANER
Javascript © 2005 Erik F.Rønnebech


Indtast det anenummer, der skal være proband i anetavlen:
Ovenstående navn er nr. 1Probanden er den person tavlen er bygget op over (den person, hvis aner beskrives). Nr.1 = hovedprobanden. Da der kun kan være 4 generationer på skærmen af gangen, kan man vælge et højere nummer og få vist denne person som proband. I tavlerne står hovedprobandens nummer i parantes tv. for navnet. ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 7594 3232